Projekt "LÉPE DÝCHAT = DÉLE ŽÍT"

Chronická obstrukční plicní nemoc představuje v dnešní době jedno z nejzávažnějších a nejzáludnějších civilizačních onemocnění. Předpokládá se, že jeho výskyt je spjat především, i když ne výhradně, s kouřením. Na naléhavost problému ukazuje také fakt, že počet pacientů, kteří trpí touto nemocí, neustále narůstá. Záludnost chronické obstrukční plicní nemoci spočívá v nevýraznosti průvodních obtíží. Nemocní přicházejí za lékařem často až ve chvíli, kdy se jejich nemoc nachází v již pokročilém stadiu. Stupeň a závažnost onemocnění může odhalit a stanovit pouze vyšetření odborným plicním lékařem. Takové vyšetření odhalí nejen postižení plic a průdušek způsobené chronickou obstrukční plicní nemocí, ale i časná stadia rakoviny plic. Výskyt obou těchto onemocnění jde bohužel ruku v ruce a jejich léčitelnost v pokročilých stadiích je velmi obtížná. Díky našim dlouholetým zkušenostem máme oprávněný důvod domnívat se, že jsou mezi námi stále lidé, kteří tímto onemocněním trpí, aniž o svém postižení vědí. Jsme schopni tato onemocnění včas a dokonale diagnostikovat a stejně tak je i léčit. Toto jsou, spolu se snahou umožnit Vám včasné vyšetření odborným plicním lékařem, důvody, pro které jsme Vás oslovili.

 

 

 

            Kdy pomyslet na chronickou obstrukční plicní nemoc ?

 

  • máte déletrvající kašel ?
  • trpíte vleklým vykašláváním hlenu ?
  • pociťujete zadýchávání, které se zhoršuje (hlavně při zátěži) ?
  • jste kuřák/kuřačka, i bývalý kuřák/kuřačka ?
  • je Vám více než 40 let ?

 

Jestliže odpovíte alespoň na 2 otázky ANO,

měl/a byste kontaktovat plicního lékaře !

 

                         PROTOŽE  ČAS  JE  DŮLEŽITÝ !!

 

Tento projekt garantují tyto odborné společnosti: ČARO (Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním), ČPFS (Česká pneumologická a ftizeologická společnost), ČOPN (České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci).